hoekstra_bedrijfshygiene_nvpb

Corona update: NVPB

UPDATE DECEMBER 2020: Ten tijde van de corona-crisis is het van belang dat noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing door kunnen gaan. Wij als plaagdieren organisatie kunnen het werk verrichten met in acht neming van de huidige maatregelen.

Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal specifieke zaken:

Werkzaamheden in grensgebieden

Indien u ook opdrachtgevers hebt in buurlanden dan is het van belang dat u de grens kunt oversteken. De grens tussen Nederland en Duitsland is vooralsnog gewoon open, maar voor de grens tussen Nederland en België gelden restricties. Goederen- en dienstenverkeer mag de grens met België over, maar wordt gecontroleerd en moet beschikken over een werkgeversverklaring. Personen werkzaam in cruciale beroepsgroepen of vitale functies kunnen sneller de grens over, mits zij een vignet tonen. Volgens de Belgische brancheorganisatie (BePMA) vallen plaagdierbeheersers in België hieronder. Voor meer informatie hierover kunt ook kijken op de BePMA-website. Voor de Werkgeversverklaring Grenswerker hebben wij het officiële format van de Belgische overheid toegevoegd in de bijlage, of ga naar de website van de Belgische Federale Overheidsdienst.

Noodopvang kinderen

De situatie kan zich voordoen een medewerker van een plaagdiermanagementbedrijf een beroep moet doen op de noodopvang voor kinderen. Dat kan alleen als er echt geen andere oplossing voor de opvang kan worden gevonden en wordt beargumenteerd dat plaagdierbeheersing een noodzakelijke functie vervult t.b.v. cruciale beroepsgroen of vitale functies. Wij hebben hiervoor een Werkgeversverklaring Kinderopvang opgesteld, welke kan u helpen om kinderopvanglocaties te overtuigen. Het is geen garantie dat u aanspraak kunt maken op de noodopvang.

Opleidingen, nascholing en examens

Vanwege uitstel van opleidingen, nascholingsprogramma’s en examens, is het mogelijk dat u niet tijdig uw vakbekwaamheidsbewijzen, starterslicenties of KPMB certificaten kunt verlengen. Wij zijn daarom in gesprek met zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als stichting KPMB. Wij denken dat tijdens en kort na de crisisperiode coulant met deze situatie zal worden omgegaan. De scholings- en exameninstituten en stichting KPMB zullen u hierover ongetwijfeld ook direct informeren. Zodra er meer bekend is zullen wij u ook hierover informeren.

Klachten in het gezin: thuisblijven!

Sinds deze week geldt dat personen verplicht thuis moeten blijven, indien een ander gezinslid of huisgenoot klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid). Wij roepen iedereen in de branche op hier gehoor aan te geven, ongeacht dat plaagdierbeheersing een belangrijke ondersteunende functie vervult t.b.v. cruciale beroepsgroepen of vitale processen. Er geldt weliswaar een uitzondering voor de personen werkzaam in cruciale beroepsgroepen of in vitale functies, maar wij denken dat het niet verstandig is om de ondersteunende functie plaagdierbeheersing hier in dit geval zonder meer onder te scharen.