Bestrijding van houtaantasters nodig?

Neem bij aanwezigheid van houtaantastende insecten in huis, bedrijfspand of houten constructies direct contact op met Hoekstra Bedrijfshygiëne. Wij kunnen met verschillende bestrijdingsmethodes, zoals gassing, deze insecten effectief bestrijden.