Bestrijding en restauratie van een molen

De Penninga’s molen nabij Joure ondergaat momenteel een restauratie. In deze restauratie is onder andere een gassing meegenomen om de bonte knaagkever te elimineren. Zonder deze bestrijdingsmethode zou een restauratie maar van korte duur zijn, wat betreft de hout onderdelen van deze mooie molen uit 1900 (daarna nog vele malen gerestaureerd).

Lees meer over de De Penninga’s molen van De Penninga’s Stichting.

Eigenaar of vrijwilliger van een monument?

Bent u eigenaar van een monumentaal pand of vrijwilliger van monument, zoals bovenstaande molen? Het is belangrijk om zo nu en dan de status van het hout te controleren. Dit soort panden zijn vaak gemaakt met een houten constructie en helaas kunnen houtaantaster zich hier in verstoppen. Zaagsel rond de balken of op de grond gevonden? Schakel ons dan in voor een inspectie en eventueel voor de bestrijding van de monsters die uw mooie pand willen slopen!