In een ouder pand in Utrecht hebben we in de (geverfde) houten balken houtworm bestreden. Ook in bewerkt hout kunnen nog altijd houtaantasters zitten.

Meer weten over houtworm of de bestrijding van houtaantastende insecten? Neem contact met ons op voor vragen en advies.