Een achtkante molen uit 1903 te Lollum. Het Wetterskip Fryslân heeft in 2006 deze molen bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast. Hoekstra Bedrijfshygiëne heeft hier met behulp van heteluchtbehandeling houtworm bestreden.

Heeft u last van houtworm en wilt u dit vakkundig laten verwijderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor het verwijderen van ongedierte, zwammen, schimmels en andere houtaantasters bent u bij ons aan het juiste adres.